Přípojky inženýrských sítí

Současně se stavbou základové desky nabízíme realizaci veškerých přípojek na inženýrské sítě, které jsou v místě stavby dostupné. Případně je možné udělat přípravu připojení z domu na hranici pozemku pro budoucí připojení.

Realizaci přípojek k inženýrským sítím provádí zkušení pracovníci, kteří jsou proškoleni podle aktuálních norem a předpisů.

Souběžná výstavba základové desky a přípojek přináší úsporu času i financí. Ty se nejvíce projeví především ve fázi výkopových prácí, které budou provedeny současně se zemními pracemi pro základy.

Proč realizovat přípojky k sítím současně se základovou deskou?

  • Úspora času a financí
  • Jeden dodavatel pro celou zakázku
  • Záruka na celkové dílo
  • Odpadá nutnost koordinovat souběžné práce

S realizací přípojek k inženýrským sítím je spojena také rozsáhlá administrativa s úřady a dodavateli energií nebo vody. Jelikož máme v této oblasti dlouhodobé zkušenosti, nabízíme při realizaci přípojek BONUS v podobě poradenství a podpory při řešení administrativy, která je pro celý proces nutná.

Cenová nabídka

Vyplňte poptávkový formulář
pro nezávaznou cenovou
kalkulaci

Cenová nabídkaMám zájem »

Základy domu a stropy

základové desky s stropy

Nová zelená úsporám

Zelená úsporámOsvědčení
o registaci

Více