FAQ - ČASTÉ DOTAZY ZÁKAZNÍKŮ

1) Co je potřeba pro zpracování cenové nabídky pro stropní desku ELEGOHOUSE?
Pro zpracování cenové nabídky je potřeba zaslat projektovou dokumentaci – půdorysy a řez objektem. Na základě těchto podkladů vám ZDARMA vypracujeme návrh řešení stropu systémem ELEGOHOUSE (projekt) a cenovou kalkulaci.

2) Co je součástí dodávky na klíč?
Stropní desky ELEGOHOUSE jsou dodávány jako komplexní balíček služeb. Od přípravy projektové dokumentace včetně statického posouzení a kladečského výkresu, geodetického vytýčení základů, zemních prací, pokládky rozvodů kanalizace a prostupů technických sítí, dopravy všech materiálů, kompletní montáže, zateplení, betonáže a úklidu staveniště.

3) Jak má být staveniště připraveno pro realizaci?
Jediným požadavkem je dobrá přístupnost staveniště pro nákladní vozidla (autodomíchávač, čerpadlo na beton). Realizace probíhá z vlastních mobilních zdrojů, a proto není nutný zdroj vody, ani elektřiny.

4) Je únosnost stropní desky ELEGOHOUSE dostatečná?
Jednoznačně ano! Celý systém splňuje veškeré požadavky pro výstavbu všech typů zděných domů. Únosnost je možné i dále zvyšovat a to zvýšením finální nadbetonávky nebo zvýšením počtu příhradových nosníků.

5) Jak dlouho trvá realizace stropní desky ELEGOHOUSE?
Při dobrých klimatických podmínkách a správné stavební připravenosti trvá kompletní realizace stropu o ploše 100-120 m2 přibližně 5 pracovních dnů od předání staveniště.

6) Za jak dlouho je možné na stropech zahájit stavbu stěn a příček?
Stavbu obvodových stěn a příček je možné zahájit po cca 10 dnech od betonáže. Při chladnějším počasí doporučujeme zahájit další výstavbu po cca 3 týdnech.

7) Je možné na stropní desku uskladnit stavební materiál – cihly?
Stropní systém ELEGOHOUSE je navržen a realizován tak, aby dokázal přenést zatížení při výstavbě. Systém trvalých pomocných podpor umožňuje uskladnění stavebního materiálu (při rovnoměrném rozmístění) přímo na konstrukci po 28 dnech od betonáže (dosažení plné pevnosti betonu).

8) Uvádíte použití betonů COMPACTON. V čem je lepší jeho použití?
Betony COMPACTON umožňují dosažení vysoké přesnosti základů a rovinatosti povrchu (0; +5mm). Snadněji a úsporněji se pak provádějí stěnové konstrukce a pokládka podlah. Standardně je používán COMPACTON
třídy C 20/25. Více o betonech COMPACTON naleznete na http://www.cemex.cz/compacton.aspx

9) Jaké jsou na tyto základy poskytovány záruky?
Na zakázkách uzavřených podle občanského zákoníku nemůže být záruční lhůta u nových staveb kratší než 3 roky
(§ 646 odst. 3 OZ), u oprav staveb 18 měsíců (§ 654 odst. 1 OZ).
Ze stavebních statistik však vyplývá, že s pravděpodobností blížící se 1 (100 %) se projeví všechny vady (max. množství) zhruba do 57. měsíce (5 let) od předání díla, bez rozdílu mezi technickými řešeními, typy objektů apod.
Proto poskytujeme na stropní desky ELEGOHOUSE nadstandardní záruku 5 let.

10) U konstrukcí ELEGOHOUSE je ve velké míře používán polystyrén. Jak je to se zdravotním hlediskem?
Polystyrén je zdravotně nezávadný materiál, který oproti jiným izolacím neobsahuje žádné lepidla, změkčovače apod. Zdravotní nezávadnost pěnového polystyrenu dokazuje i to, že je používán jako obalový materiál pro potraviny.

11) Nevymizí časem použitá polystyrenová izolace?
Polystyrén je velmi odolný stavební materiál, který bez jakékoliv změny objemu odolává teplotám do 80 °C. Degradace polystyrénu nastává pouze při vystavení UV záření, působení organických rozpouštědel a teplotám nad 80 °C. Tyto vlivy se v základech nevyskytují.