Stropní desky Elegohouse

Snadné řešení pro stropní konstrukce

ELEGOHOUSE přináší jedinečný a vysoce efektivní způsob provádění stropů dovolujících mimořádnou variabilitu technického řešení. Staticky nevyužité místo ve stropní desce je u tohoto systému vyplněno lehkými vložkami z tepelné izolace - polystyrenu. Velmi nízká váha, pevnost a tvarová přizpůsobivost vložek přináší nové možnosti výstavby. Umožňuje nejen rychlé a efektivní provádění stropů, ale přináší také zlepšení užitných vlastností desky – především zvýšení její únosnosti a tepelné izolace.

Stropní desky Elegohouse

Hlavní výhody stropních desek ELEGOHOUSE Hlavní výhody stropních desek Elegohouse

 • Osvědčený stropní systém s příhradovými nosníky
 • Vysoká únosnost při minimální tloušťce díky nízké hmotnosti vlastní konstrukce
 • Úspora konstrukční výšky
 • Součástí stropní desky jsou ztužující věnce
 • Odpadá nutnost problematických dobetonávek
 • Rovný a kompaktní podhled pro omítky z jednoho materiálu
 • Snadné vedení technických instalací přímo ve stropní desce
 • Vložky ve stropní desce ELEGOHOUSE slouží zároveň jako tepelná izolace
 • Jednodušší provádění návazujících konstrukcí včetně podlah díky vysoké rovinatosti a přesnosti stropnídesky zhotovené betonem CEMEX COMPACTON®
 • Rychlost výstavby stropního systému ELEGOHOUSE – 100 m2 za 2 dny
 • Garance silné a stabilní společnosti CEMEX, která působí na celosvětovém stavebním trhu více než 100 let.

Technické údaje

 • Maximální rozpětí nosníků - železobetonové 7 m
 • Maximální rozpětí nosníků - předem předpjaté 10 m
 • Vlastní váha stropní konstrukce od 190 kg/m2
 • Maximální vyložení konzoly 2 m
 • Minimální doba podepření stojkami (strop) 28 dní
 • Možnost dalšího zatížení (zdi, schodiště, ...) 7 dní
 • Minimální vrstva nadbetonávky 50 mm
 • Nasákavost určeno k omítání
 • Požární odolnost konstrukce:
  R 30 bez ochranné vrstvy
  R 60 s ochrannou vrstvou 20mm

Certifikáty a osvědčení CEMEX ELEGOHOUSE, s.r.o.