Stropní desky RECTOLIGHT

Lehké stropy s vysokou únostností

Jedná se o kombinaci stropních nosníků z předpjatého betonu (RECTOR RS 110 nebo 130) a lehkých stropních vložek z vysokojakostní dřevoštěpky. Ty se vyrábí ve výškách 12, 16 nebo 20 cm. Tato konstrukce se doplní dostatečným vyztužením z kari sítí, které spolu s vrchní vrstvou beronu vytvoří monolitický strop s vysokou únosností, tuhostí a zajistí i dokonalé roznášení zatížení.

Stropní systém RECTOLIGHT je novinka určená ke konstrukci stropů budov pro bydlení i občanské výstavby.
Minimální výška stropu je 16 cm a osová vzdálenost nosníků je dle typu použitého nosníku 59 nebo 60 cm
Minimální tloušťka nadbetonávky je 4 cm.