Stropní desky YTONG

Strop YTONG Klasik

Variabilní konstrukce se podle kladečského plánu montuje přímo na stavbě z příhradových nosníků a stropních vložek Ytong z pórobetonu P4-500. Konstrukce je následně opatřena vrchní monolitickou nadbetonávkou, která je navíc po obvodě i plošně vyztužena armovací ocelí. Po vytvrzení vrchní betonové vrstvy se jedná o železobetonový žebrový strop s konstrukční tloušťkou od 240 mm. Třídu betonu, tloušťku vrchní nadbetonávky a způsob vyztužení je nutno definovat individuálním statickým výpočtem. 

Strop YTONG Ekonom

Kontrukce stropu s podélnými a příčnými nosníky. která nevyžaduje vrychní nadbetonávku a plošné vyztužení. Díky tomu je cenově výhodnější. Toto řešení umožňuje realizovat stropy v tlošťce již od 200mm. Na připravenou konstrukci Ytong Ekonom se tedy již neukládá finální vrstva z betonu, ale pouze se vybetonují podélná a příčná žebra a věnce po úroveň jejich horní hrany. Minimální třída betonu pro zálivku je C20/25.

Strop Ytong Ekonom