Cena základové desky

Realizace základové desky zahrnuje veškeré nezbytné kroky a to od přípravy realizační dokumentace až po finální betonáž desky. Vypracujeme Vám základovou desku na klíč, včetně veškerých služeb.

Rozsah dodávky na klíč

  • Dílenská dokumentace pro stavbu základové desky ELEGOUHOUSE
  • Přesné vytyčení stavby geodetem
  • Zemní práce (skrývka ornice, hloubení základových pásů), uložení ornice na pozemku
  • Kompletní příprava zemnícího systému
  • Příprava napojení technických rozvodů sítí a kanalizace pod základovou deskou
  • Komplexní dodávka materiálu včetně jeho dopravy na stavbu
  • Dodávka betonu do základových pásů, ztraceného bednění a na finální vynášecí desku, která je realizována samozhutnitelným betonem CEMEX COMPACTON®
  • Realizace všech betonáží a montáž základového systému ELEGOHOUSE

Orientační ceny základových a stropních konstrukcí

Typ konstrukce Cena v Kč bez DPH
Základová konstrukce ELEGOHOUSE standard od 2 490
Základová konstrukce ELEGOHOUSE nízkoenergetická  od 2 690
Základová konstrukce ELEGOHOUSE pasivní  od 2 890
Klasická základová deska  od 1 950
Stropní konstrukce ELEGOHOUSE  od 1 350

Dodávka konstrukcí na klíč, ceny za 1 m2 konstrukce

Uvedené ceny za 1 m2 základových a stropních konstrukcí jsou orientační. Po dodání projektové dokumentace Vám rádi připravíme nezávaznou cenovou nabídku zdarma.

Chcete znát přesnou cenu?

Pro výpočet ceny Vaší základové desky využijte náš nezávazný poptávkový formulář. Na základě Vámi zadaných údajů zdarma vypočteme cenu Vaší poptávky a zodpovíme Vaše dotazy.


Prosím, přiložte Vaši projektovou dokumentaci. Pro přípravu cenové nabídky jsou nutné následující výkresy: koordinační situace (umístění domu na pozemku) půdorys základů, 1NP, 2NP, případně 1PP,řezy a výkresy instalačních rozvodů.