Základy domu na pasech a štěrkovém podloží

Nejčasteji používaná konstrukce základů

Je oblíbená především pro svoji jednoduchost a cenovou nenáročnost. Základy jsou tvořeny základovými pasy (musí dosahovat nezámrzné hloubky cca 80 cm), hutněným štěrkovým podložím a finální železobetonovou deskou. Velice důležité pro bezchybnou realizaci je dostatečně zhutněně podloží. Jinak hrozí jeho sesedání a tvorba dutin pod deskou, která může vést k praskání a nestabilitě desky. Tento typ zakládání proto není vhodný v případě stavby na navážce nebo ve svahu.

Vzhledem k tomu, že je základová deska v přímém kontaktu s podložím, je velmi důležité i provedení kvalitní hydroizolace, aby se zamezilo vzlínání vlhkosti do stavby.

Tepelná izolace základů je v tomto případě vkládána až do skladby podlahy. Chceme-li dosáhnout minimálního součinitele prostupu tepla U = 0,2 až 0,1 W/m.K (nízkoenergetický či pasivní standard), je potřeba doplnit vrstvu izolace, který bývá i více než 30 cm silná. Deskové izolace z polystyrenu nebo minerální vaty vykazují při takto velkých tloušťkách poměrně značné dodatečné stlačení a při zatížení podlah nábytkem, regály apod. dochází k sedání. Z tohoto důvodu doporučujeme pro nízkoenergetické a pasivní stavby jiná řešení - systém Elegohouse, zakládání na pěnoskle, zakládání na XPS.

Výhody základové desky na pasech a hutněném štěrku

  • Jednoduchá konstrukce základů
  • Prověřené a nejvíce využívané řešení
  • Cenově nenáročné