Plošné zakládání – železobetonová základová deska

Řešení pro nestabilní podloží

Zakládání staveb na masivní železobetonové desce je vhodné v případě nestabilního a méně únosného podloží anebo v situaci, kdy je v úrovni základové spáry trvale hladina tlakové spodní vody. Podle statického výpočtu je určena výška desky, třída betonu a množství armování. V případě vysokého zatížení desky mohou být navržena výztužná žebra, která zvýší její únosnost.

Výhody plošného založení na železobetonové desce

  • Vhodné v nestabilním podloží
  • Použitelné i při vysoké hladině spodní vody
  • Masivní a tuhá konstrukce desky
  • Zatížení je roznášeno na velkou plochu

Ve srovnání s klasickým zakládáním na pasech a hutněném štěrkovém podloží je tento typ základů cenově náročnější a to z důvodu větší spotřeby materiálu (beton, armování). Konstrukce základů také není příliš vhodná v případě zakládání ve svahu, kdy je třeba řešit sklon terénu stupni.