Sendvičová základová deska s hydroizolací

Ideální základy pro montované domy

Konstrukční řešení vychází z tradičních základů na pasech a vrstvě hutněného štěrku. Na vrstvu štěrku je nejprve zhotovena slabší betonová deska nebo se na štěrk uloží a uhutní vrstvy písků o různých zrnitostech. Tento podklad slouží pro položení hydroizolační vrstvy (PE folie, která je spojena svařováním). Vrchni deska je zhotovena z železobetonu a umožňuje přímé kotvení konstrukcí dřevostaveb a dalších montovaných staveb. Integrovaná izolace slouží zároveň jako izolace proti radonu.

Výhody sendvičová konstrukce základů s hydroizolací

  • Snadné kotvení horní stavby bez rizika porušení hydroizolace
  • Konstrukce je vhodná a často používaná pro dřevostavby a montované stavby
  • Integrovaná hydroizolace a izolace proti radonu

Ve srovnání s klasickou základovou deskou je tento typ kostrukce cenově náročnější, ale již nevyžaduje další izolace. Nehodí se pro zakládání ve svahu.