Základy domu – Elegohouse s tepelnou izolací

Spolehlivé základy pro rodinné domy

Základy jsou jednou z nejdůležitějších částí staveb. Vytváří stabilní podklad pro stavbu na různých typech zeminy a přenáší celé zatížení stavby. Celkové řešení základů musí být natolik spolehlivé, aby zaručilo dlouhodobou životnost celé stavby na mnoho desítek let. Případné poruchy v základových konstrukcích se významně projevují v celé stavbě a jen velmi obtížně se odstraňují. Při provádění základů je proto velmi důležité klást velký důraz na výběr vhodných materiálů a kvalitu provádění s ohledem na plánovanou životnost a spolehlivost stavby.

Pro současné novostavby je vhodné volit systém, který bude nejen spolehlivý a vyhovující ze statického hlediska, ale bude zároveň splňovat i vysoké nároky na tepelnou izolaci stavby. Elegohouse je jedním ze systémových řešení pro realizaci základových desek. Tepelně izolované základové desky vyhovující i těm nejpřísnějším požadavkům pro stavbu domů v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu bez nutnosti dalšího zateplování. Důkazem toho je certifikace v programu Zelená úsporám a množství spokojených zákazníků.

Hlavní výhody základových desek ELEGOHOUSE Hlavní výhody základových desek Elegohouse

 • Samonosná konstrukce základové desky ELEGOHOUSE, díky které není potřeba provádět plošné hutnění podloží, navážet a poměrně náročně hutnit podpůrné podsypy. Základová deska ELEGOHOUSE je nad terénem a tudíž nezávislá na podkladu.
 • Vzduchová mezera mezi terénem a deskou je osvědčeným opatřením vůči vzlínající zemní vlhkosti a díky nízké tepelné vodivosti také tepelným izolantem.
 • Volný prostor pod základovou deskou může také efektivně sloužit jako zásobník vzduchu pro rekuperaci nebo pro přívod vzduchu ke krbu.
 • Nadstandardní zateplení základů integrované přímo v samotné konstrukci snižuje potřebu izolace v podlahách. Eliminuje se tím riziko poruch způsobených pozvolným stlačováním tepelné izolace.
 • Konstrukce základů je navržena tak, aby nevznikaly tepelné mosty a aby nekondenzovala vlhkost v konstrukci. Jakýkoliv zdroj vlhkosti spodní stavby je tak zcela vyloučen.
 • Systém vyhovuje nejnáročnějším požadavkům nízkoenergetických a pasivních domů.
 • Vysoká rovinnost povrchu základové desky realizované speciálním betonem CEMEX COMPACTON® usnadňuje montáž stěnových konstrukcí i provádění podlah.
 • Dlouhodobé i krátkodobé změny hladiny spodních vod nemají vliv na spolehlivost základové konstrukce.
 • Systémové řešení umožňuje rychlé provedení kompletních základů ELEGOHOUSE – 100 m2 za 6 dnů.
 • Garance silné a stabilní společnosti CEMEX, která působí na celosvětovém stavebním trhu více než 100 let

 Certifikáty a osvědčení CEMEX ELEGOHOUSE, s.r.o.

Provedení vzduchové mezery

Vzduchová mezera pod základovou deskou ELEGOHOUSE může být odvětrávaná nebo uzavřená. Neodvětrávaná (uzavřený prostor pod deskou) varianta desky se tepelně posuzuje jako deska v kontaktu se zeminou, kde vzduchovou mezeru lze považovat za tepelně-izolační vrstvu. Lze tedy dosáhnout lepších tepelně-izolačních vlastností s menší tloušťkou izolace.

Výhodou otevřené varianty je možnost odvětrání radonu z podloží desky ELEGOHOUSE při vysokém radonovém riziku. Nevýhodou je vystavení prostoru pod deskou externím teplotám, které se odrazí na větších tepelných ztrátách, které lze eliminovat upravením tloušťky tepelné izolace.

Technické údaje

 • Maximální rozpětí nosníků - železobetonové 7 m
 • Maximální rozpětí nosníků - předem předpjaté 10 m
 • Vlastní váha konstrukce od 190 kg/m2
 • Maximální vyložení konzoly 2 m
 • Možnost dalšího zatížení (zdi, schodiště, …) 7 dní
 • Minimální vrstva nadbetonávky 50 mm

Na čem ušetříte

Základové desky realizované systémem ELEGOHOUSE mají kromě řady technických výhod i velkou přednost v podobě úspor při následné výstavbě.

1) ÚSPORA při realizaci hydroizolace. V případě základů ELEGOHOUSE se při standardních podmínkách pokládá pouze izolace proti radonu (ochranná fólie).

2) ÚSPORA až 250mm výšky obvodových zdí a příček v půdorysu celého domu na uložení tepelné izolace
do podlahy. Tepelná izolace se u systému ELEGOHOUSE nachází již v základové desce.

3) ÚSPORA 220mm tepelné izolace (polystyren EPS 150 S) ve skladbě podlahy.

4) ÚSPORA schodů do domu nebo na terasu, protože systém ELEGOHOUSE umožňuje snížit čistou podlahu prvního nadzemního podlaží oproti okolnímu terénu.