Základová deska na klíč

Realizace základové desky zahrnuje veškeré nezbytné kroky a to od přípravy realizační dokumentace až po finální betonáž desky.
Jedná se především o tyto kroky:

  • Konzultace projektu s klientem
  • Příprava realizační dokumentace pro stavbu základové desky
  • Přesné vytýčení stavby geodetem
  • Zemní práce (skrývka ornice, hloubení základových pásů), uložení ornice na pozemku
  • Realizace kompletního zemnícího systému (část uložená v zemi s vývody pro hromosvod) 
  • Příprava napojení technických rozvodů sítí a kanalizace pod základovou deskou.
  • Dodávku veškerého materiálu a stavbu základové desky (tvárnice ztraceného bednění, armovací kari sítě, věncové výztuže, tepelná izolace soklové části atp.)
  • Dodávku betonu do základových pásů, ztraceného bednění a na finální vynášecí desku, která je realizována vysoce kvalitním samozhutnitelným betonem CEMEX COMPACTON®
  • Dopravu veškerého materiálu na stavbu